חבר בית חב"ד לוי בן אהרון עובד נ"ע

אנו המומים ומזועזעים עד עמקי נשמתינו בפטירתו של חבר בית חב"ד לוי עובד נ"ע שנפטר בטרם עת וביסורים קשים והוא בגיל 48 בלבד.

 

אנו המומים ומזועזעים עד עמקי נשמתינו בפטירתו של חבר בית חב"ד לוי עובד נ"ע שנפטר בטרם עת וביסורים קשים והוא בגיל 48 בלבד, לוי היה מידי יום בא לבית חב"ד ויושב ולומד בהתמדה ושקידה רבה, יהי רצון שתיכף ומיד נזכה לביאת משיח ויקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם.

שתף לחברים

שתף