קאוצינג חסידי - על פי ספר התניא

השגרה היא הפיסגה האמיתית...

הנטיה האנושית הרגילה היא ליחס חשיבות יתירה לימי ההוד ולרגש הנעלה שבהם, וקצת לזלזל בימי השגרה והעשייה הבנאלית. התפיסה החסידית גורסת בדיוק להיפך.

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 1
  • 1