סיום ספר אהבה ברמב"ם

בית חב"ד בסיוע הרמב"ם היומי ארגנו את סיום ספר אהבה ברמב"ם בבית הכנסת נחל ישורון, השתתפו הרה"ג עזריה בסיס שליט"א, הרב בנימין עקיבא מנהל בית חב"ד, הרב עטרי וכן מגיד שיעורי הרמב"ם היומי הרב אליהו הלוי שליט"א.

שתף לחברים

שתף